Bezpečnost plateb

Když jde o peníze, na internetu opatrně

V posledních měsících se na internetu množí falešné e-maily nebo zprávy od falešných přátel na Facebooku či jiných sociálních sítích, které vás vyzívají k vyplnění karetních údajů na platební bráně nebo instalaci softwaru. Nejlepší rady jsou zároveň ty nejjednodušší:

  • Neklikejte na odkazy v e-mailech.
  • Ručně vyplňujte www adresu internetového bankovnictví.
  • Nereagujte na výzvy k vyplnění karetních údajů na stránkách, které vám někdo zaslal, ani od „online přítele“ na Facebooku.
  • Při podezření kontaktujte Helpdesk Platebních karet na 495 800 111.

Pravidelně sledujte aktualizovanou stránku www.csob.cz/bezpecnost. Připravili jsme také zajímavé video o podvodech na sociálních sítích.

Desatero držitelů platebních karet

Ztráta nebo krádež karty je velmi nepříjemná záležitost. Kartu vám však mohou také zneužít, aniž byste o ni fyzicky přišli. Jak se proti tomu nejlépe chránit? Dodržujte základní bezpečnostní pravidla.

1.   Karta je víc, než hotovost

Chovejte se ke kartě stejně jako k penězům. Buďte na ni opatrní a noste ji odděleně od osobních dokladů. Kartu ihned při převzetí podepište do podpisového proužku, nejlépe rozdílným podpisem oproti podpisu, kterým nakládáte s účtem. Po skončení platnosti karty se řiďte pokyny banky a neodevzdanou neplatnou kartu znehodnoťte.

Bezpečně se zbavujte všech dokumentů s celým číslem karty, které před vyhozením roztrhejte nebo skartujte.

Nastavte si takové limity plateb a výběrů hotovosti kartou, které skutečně využijete.

2.   Jako oko v hlavě

Stále kartu hlídejte a při provádění transakcí ji nespouštějte z očí. Kartu nikomu nepůjčujte ani nedávejte do zástavy. Karta je nepřenosná i mezi rodinnými příslušníky.

Pravidelně kontrolujte, že je karta stále na svém místě, i když ji nepoužíváte každý den.

3.   Chraňte PIN a citlivá karetní data

PIN uchovejte v naprosté tajnosti a nikam ho nezaznamenávejte! Za žádných okolností jej nesdělujte (ústně ani písemně) jiné osobě, bance, policii či jiným orgánům, ani při zdánlivě důvěryhodném vyžádání.

Zásadně nereagujte na e-mailové, telefonické dotazy nebo požadavky o sdělení karetních údajů na sociálních sítích – zejména pro PIN, číslo karty, její platnost nebo CVV/CVC (bezpečnostní kód na zadní straně karty). Nikdy nikomu nesdělujte ani obsah potvrzovacích SMS.

4.   Zadávání PIN

PIN zadávejte vždy diskrétně a dbejte, aby ho nemohl nikdo odpozorovat. Při zadávání PIN do bankomatu nebo platebního terminálu zakryjte klávesnici tělem i volnou rukou shora a zabraňte jeho odpozorování nebo nasnímání kamerou.

5.   Důvěryhodnost

Kartu používejte pouze v důvěryhodných zařízeních a obchodních místech (především na internetu). Nemáte-li k obchodníkovi důvěru, zvolte jinou formu platby.

Doporučujeme využít službu zabezpečení internetových plateb 3D Secure, případně si službu aktivovat pouze pro zaplacení na internetu a poté ji opět deaktivovat.

6.   Platba kartou

Po skončení transakce zkontrolujte, zda vám byla vrácena skutečně vaše platební karta. Uschovejte si potvrzení o kartové transakci. Obchodník je oprávněn ověřit si vaši totožnost, proto s ním spolupracujte.

Personál obchodu či restaurace nesmí s vaší kartou odcházet mimo váš dohled.

7.   Použití bankomatů

Prohlédněte si bankomat, ze kterého chcete vybírat. Je-li na bankomatu umístěno neobvyklé zařízení či nese stopy neoprávněné manipulace, upozorněte policii, vydavatele karty nebo provozovatele bankomatu a hotovost vyberte raději z jiného bankomatu.

Nikomu nedovolte, aby odvedl vaši pozornost. Narušuje-li někdo vaši diskrétní zónu nebo vás sleduje, zrušte transakci tlačítkem „storno“ či „zrušit/cancel“, vyčkejte na potvrzení o zrušení transakce a vyhledejte jiný bankomat.

Nepřijímejte pomoc cizích osob. Při výběru hotovosti z bankomatu se vždy řiďte jen pokyny na obrazovce.

Není-li vám bez vysvětlení vrácena karta, od bankomatu neodcházejte a ihned kontaktujte vydavatele karty, který vám pomůže s dalším postupem.

8.   Neodkládejte kontrolu

Pečlivě kontrolujte výpisy kartových transakcí z banky nebo výpisy z účtů vůči prodejním a výplatním dokladům. Zjistíte-li neobvyklou transakci, kontaktujte ihned svou pobočku.

9.   Ztráta, odcizení nebo zneužití karty

Při ztrátě, odcizení nebo podezření na zneužití karty jednejte rychle a kartu ihned zablokujte přes Helpdesk platebních karet na čísle 495 800 111. V případě krádeže kontaktujte policii.

10.   Informujte se

ČSOB nabízí a doporučuje využití doplňkových služeb zvyšujících zabezpečení karet – pojištění proti ztrátě a krádeži, on-line zasílání SMS zpráv o transakcích kartou (služba Moje info) či služba 3D Secure s možností povolit/zakázat platby kartou přes internet/telefon.

Chcete se dozvědět více o platebních kartách? Další informace naleznete v sekci Nejčastější dotazy.

Více informací

Vyplňte krátkou žádost, pojištění vám zřídíme do 2 a nálepku do 10 dnů

Bezkontaktní nálepkou platíte rychleji a komfortněji za zboží a služby v obchodech.
Pojištění vás chrání na cestách a při ztrátě/krádeži karty chrání i váš mobil, peněženku, klíče a doklady.

Pojištění online

Ke kartě si můžete sjednat Pojištění ztráty/krádeže i Cestovní pojištění

Pojištění ke kartě
Debetní nálepka

Debetní nálepkou čerpáte vlastní prostředky z účtu.

Debetní nálepka
Kreditní nálepka

Kreditní nálepkou čerpáte poskytnutý úvěr ke kreditní kartě.

Kreditní nálepka